Mua vé số online ở đâu Nền tảng tin cậy

Đoàn trường DLA tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quí IV năm 2023

DLA

Ngày 9/11/2023, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ thuộc Đoàn trường DLA tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quí IV năm 2023.

data

 

 

​Tham dự buổi sinh hoạt: đ/c Trương Phú Quí – Phó Bí thư Đoàn trường – Chủ nhiệm CLB Lý Luận trẻ, đ/c Võ Tuấn Kiệt – UV.BTV Đoàn trường – Phó Chủ nhiệm CLB Lý Luận trẻ và 18 thành viên CLB Lý luận trẻ cùng tham dự.

data

 

Tại buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã triển khai một số Thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch.

data

 

Ngoài ra, thay mặt BTV Đoàn trường đ/c Trương Phú Quí – Phó Bí thư Đoàn trường đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của Đoàn trường nói chung và nhiệm vụ của CLB Lý luận trẻ nói riêng trong năm Quí I năm 2024.

data

Buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao nhận thức của các thành viên CLB Lý luận trẻ trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa trong kỷ nguyên số./.

Đoàn trường DLA