Mua vé số online ở đâu Nền tảng tin cậy

Phòng Kế toán - Tài chính

DLA

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về tài chính của trường, theo dõi giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường.

Phòng Kế toán – Tài chính

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (125)

Website: www.itsworn.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.