Mua vé số online ở đâu Nền tảng tin cậy

Văn bản

DLA

Thời gian Văn bản
28/4/2020 Quyết định công nhận Hội đồng trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025
14/5/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
10/5/2022 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
10/5/2022 Công khai thông tin về đội ngủ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023
4/3/2022 Nghị quyết ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
9/6/2022 Quyết định về việc ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
05/10/2020 Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ Đại học vừa làm vừa học theo hệ thông tín chỉ
05/10/2020 Quyết định về việc ban hành chương trình giáo dục Đại học Vừa làm vừa học đào tạo theo hệ thông tín chỉ
18/08/2020 Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ Đại học chính quy theo hệ thống tín chủ của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
05/05/2020 Quyết định về việc mở đào tạo ngành Marketing trình độ đại học hệ chính quy
05/05/2020 Quyết định về việc mở đào tạo ngành Quản trị công nghệ truyền thông trình độ đại học hệ chính quy
04/05/2020 Quyết định về việc quy định mức thu học phi, lệ phí năm học 2020 - 2021
09/12/2019 Quy định chính sách miễn, giảm học phí và học bổng của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
29/3/2018 Quyết định giao cho Mua vé số online ở đâu đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học
07/10/2017 Quyết định về việc ban hành quy định mời giảng
01/08/2017 Quyết đinh về việc miễn trừ và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong chương trình đào tạo liên thông đại học
26/06/2017 Quyết định về việc ban hành quy định tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
18/1/2017 Quyết định cho phép Mua vé số online ở đâu đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ
10/8/2016 Quyết định cho phép Mua vé số online ở đâu đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ
24/10/2015 Quyết định giao cho Mua vé số online ở đâu đào tạo hệ chính quy trình độ đại học
02/10/2015 Công văn cho phép Trường Đại học Duy Tân liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
01/12/2014 QQuy định đào tạo trình độ thạc sỹ của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
16/10/2014 Quyết định cho phép Mua vé số online ở đâu đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiêp trình độ thạc sĩ
16/6/2014 Quyết định giao cho Mua vé số online ở đâu đào tạo hệ chính quy trình độ đại học
13/1/2014 Quyết định cho phép Mua vé số online ở đâu đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh
08/1/2014 Công văn liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học với Trường Đại học Đà Lạt
09/5/2013 Quy định về công tác coi thi và kiểm tra
14/3/2013 Công văn cho phép Trường Đại học Cần Thơ liên kết đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
23/1/2013 Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
05/1/2013 Đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2
14/12/2012 Công văn cho phép Trường Đại học Vinh liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
06/7/2007 Quyết định cho phép Mua vé số online ở đâu mở ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy