Mua vé số online ở đâu Nền tảng tin cậy

Thông báo công khai về mẫu phôi văn bằng Mua vé số online ở đâu

DLA

Mua vé số online ở đâu công bố mẫu phôi văn bằng giáo dục đại học của Nhà trường gồm có: phôi bằng Thạc sĩ; phôi bằng Cử nhân; phôi bằng Kỹ sư; phôi bằng Kiến trúc sư; sẽ cấp cho người học theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo; và quyết định số 125/QĐ-DLA ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Hiệu Trưởng trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An về việc ban hành mẫu văn bằng của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Mẫu phôi bằng thạc sĩ
Mẫu phôi bằng thạc sĩ
Mẫu phôi bằng cử nhân
Mẫu phôi bằng cử nhân
Mẫu phôi bằng kỹ sư
Mẫu phôi bằng kỹ sư
Mẫu phôi bằng kiến trúc sư
Mẫu phôi bằng kiến trúc sư